Υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα

Αναλαμβάνουμε:
  • Tη δημιουργία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων κάθε είδους
  • Tη δημιουργία και υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης
  • Τη δημιουργία και υποβολή αιτήσεων προς τον ΑΣΕΠ
  • Τη φορολογική υποστήριξη κατοίκων εξωτερικού
Business concept. Business people discussing the charts and graphs showing the results of their successful teamwork. Selective focus.Accounting