Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία αλλάζει διαρκώς. Υπηρετούμε τα συμφέροντα των πελατών μας με τον καλύτερο τρόπο με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης και την αποφυγή διοικητικών προστίμων έτσι ώστε η πολυδαίδαλη εργατική νομοθεσία να εφαρμόζεται στην επιχείρησή σας και να διασφαλίζεται η νομιμότητα της εργασιακής απασχόλησης. Εγγυόμαστε μηδενικά σφάλματα και ασφαλή διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων. Αναλαμβάνουμε:
  • Την έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας
  • Τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αναστολών εργασίας, αποχωρήσεων και την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη»
  • Τον προσδιορισμό του εργατικού κόστους
  • Την εκκαθάριση της αποζημίωσης σε περίπτωση απολύσεων
  • Τη σύνταξη συγκριτικών μελετών και τη σύνταξη αναφορών σχετικά με στατιστικά στοιχεία για μισθολογικά δεδομένα (πρόταση βέλτιστης εργασιακής σχέσης, μορφής συνεργασίας, σύναψης εργασιακών συμβάσεων σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες της κάθε επιχείρησης)
  • Την προετοιμασία καταστάσεων προβλέψεων για το κόστος μισθοδοσίας
  • Την προετοιμασία και ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία
  • Τη σύνταξη υπομνημάτων ή ενστάσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία
  • Την υποστήριξη σε θέματα εσωτερικών διαδικασιών σχετικά με θέματα μισθοδοσίας (ερωτήματα, προετοιμασία εγγράφων αδειών, εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας, τεχνικός ασφαλείας)
money