Διεθνείς υπηρεσίες

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον. Προκρίνουμε μία διεθνή νοοτροπία υπερβαίνοντας τα εθνικά σύνορα σκεπτόμενοι στρατηγικά και με προβολή στο μέλλον. Η ίδρυση επιχειρήσεων σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Ρωσία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορεί να αποτελεί για εσάς τη βέλτιστη επιλογή. Δεσμευόμαστε να ασχοληθούμε επισταμένως με τον κάθε πελάτη μας ώστε να επιτύχει τον εταιρικό του σκοπό. Οι εταίροι ή μέτοχοι δεν συγχωρούν την αποτυχία της διοίκησης της εταιρείας να συμμορφωθεί με τις επιταγές των φορολογικών νόμων και τη δεοντολογία. Είναι σημαντικό οι εταιρείες να καταστήσουν τη φορολογία τμήμα της επιχειρηματικής τους στρατηγικής και να διασφαλίσουν τη σύννομη και αποτελεσματική λειτουργία τους. Με συνεργασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στην Πολωνία, στην Ιταλία, στο Κατάρ, στη Νέα Υόρκη, στο Delaware, στα Κανάρια Νησιά και στη Ρωσία, αναλαμβάνουμε:
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με διασυνοριακά θέματα φορολόγησης εταιριών
  • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την φορολογική διάρθρωση συγχωνεύσεων και εξαγορών
  • Τη σύσταση της επιχείρησής σας σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω επικράτειες
  • Την παροχή υπηρεσιών φοροτεχνικού σχεδιασμού με συνδυασμό εταιρικών σχημάτων εντός και εκτός Ελλάδος τηρώντας τη διεθνή νομοθεσία και τις οδηγίες του Ο.Ο.Σ.Α.
  • Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, προσωπικού ή εταιρικού, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα φυσικό ή ψηφιακό (ψηφιακή τράπεζα)
  • Τη δημιουργία και υποστήριξη trust
  • Τη δημιουργία και υποστήριξη fund
  • Την παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς
  • Τη μελέτη και τον προσδιορισμό των φορολογικών και διοικητικών υποχρεώσεων που θα προκύψουν από την εγκατάσταση σε μία χώρα εκτός Ελλάδας και προσδιορισμός του αποτελεσματικού δείκτη φόρου
  • Τη μελέτη και εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με φορολογικά κίνητρα και προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε μία από τις προαναφερθείσες επικράτειες. (IP-Box, Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, φοροαπαλλαγές κτήσης ακίνητης περιουσίας)
Global business network