Διεθνής φορολογικός σχεδιασμός

Αντιλαμβανόμαστε ότι στη σημερινή ευμετάβλητη εποχή οι πελάτες μας έχουν σκοπό να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έξοδά τους και να μειώνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Ο σωστός και αντικειμενικός επιχειρηματικός, φορολογικός και οικονομικός σχεδιασμός είναι στρατηγικής σημασίας για τον επιχειρηματία. Αναλαμβάνουμε σύνθετες νόμιμες διαδικασίες μείωσης του λειτουργικού και φορολογικού κόστους της επιχείρησης σε συνδυασμό με διαδικασίες επενδυτικής ανάπτυξης. Εξετάζουμε τα φορολογικά κίνητρα της νομοθεσίας και προτείνουμε δράσεις που στηρίζονται σε νόμιμα και θεμιτά μέσα. Συγκεκριμένα, έχουμε πολυετή ειδίκευση σε:
  • Διασυνοριακές συγχωνεύσεις: Η διασυνοριακή συγχώνευση συνιστά διαδικασία εξειδικευμένη, η οποία δύναται να αποτελέσει μία μεγάλη επιχειρηματική ευκαιρία. Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες διασυνοριακής συγχώνευσης εγγυώμενοι την πλήρη επιτυχία της.
  • Ολοκλήρωση διαδικασιών Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας: Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη και υποβολή φακέλου στις αρμόδιες φορολογικές αρχές για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ώστε να απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα και τις φοροελαφρύνσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
Global strategy solution concept - earth jigsaw puzzle