Οι Υπηρεσίες μας

Με το βλέμμα στραμμένο στην λογιστική υποστήριξη βασιζόμενη στο ενδιαφέρον και την ευελιξία στις διαρκείς και αιφνίδιες οικονομικές μεταβολές, καταφέραμε να δημιουργήσουμε έναν πυλώνα υποστήριξης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επικεντρωνόμαστε στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών διεθνών προδιαγραφών. Η πολυετή εμπειρία μας και η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή μας σε κάθε ζήτημα φοροτεχνικού σχεδιασμού, μέθοδο χρηματοδοτικής στήριξης και λογιστικής οργάνωσης μίας επιχείρησης μας επιτρέπει να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Η πολυπλοκότητα των φοροτεχνικών θεμάτων απαιτεί γρήγορη προσαρμοστικότητα, στοχευμένες ενέργειες και συνετή διαχείριση. Είμαστε δίπλα σας για να σας προτείνουμε το ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς αναζητώντας τη βέλτιστη φοροτεχνική λύση και να παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές για την υιοθέτηση υγιών διαδικασιών ώστε να αποφύγετε περιττές επιβαρύνσεις, να προστατεύσετε τις επενδύσεις σας και να διασφαλίσετε την αύξηση των κερδών σας. Παρέχουμε λογιστικές και νομικές υπηρεσίες από υψηλής εξειδίκευσης συνεργάτες που διασφαλίζουν την απόλυτη κάλυψη της επιχείρησής σας. Η τεχνογνωσία μας και η πολυετή εμπειρία μας μπορούν να αποτελέσουν το δικό σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

s1

Λογιστική Υποστήριξη

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη του λογιστηρίου της επιχείρησής σας, την καταχώρηση παραστατικών και την ενημέρωση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

s4

Φορολογικός Σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε τη σωστή διαχείριση της φορολογητέας ύλης, την πρόταση της εταιρικής μορφής, τη μετατροπή της σε άλλη μορφή και τη συγχώνευσή της.

s2

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αναστολών εργασίας, αποχωρήσεων και την έκδοση και διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού.

s3

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Δημιουργούμε κατάλληλο business plan με σαφή καταγραφή της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησης και φροντίζουμε για την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων.

s4

Υπηρεσίες Start Up

Η επιλογή νομικής μορφής που ταιριάζει στο επιχειρηματικό σας πλάνο είναι μία διαδικασία πολυδιάστατη. Κάθε νομική μορφή έχει συγκεκριμένα νομικά χαρακτηριστικά.

s4

Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός

Αντιλαμβανόμαστε ότι στη σημερινή ευμετάβλητη εποχή οι πελάτες μας έχουν σκοπό να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα έξοδά τους και να μειώνουν τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

s4

Διεθνείς Υπηρεσίες

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον και  προκρίνουμε μία διεθνή νοοτροπία υπερβαίνοντας τα εθνικά σύνορα σκεπτόμενοι στρατηγικά και με προβολή στο μέλλον.

s4

Υπηρεσίες Δημοσίου Λογιστικού

Αναλαμβάνουμε την εισαγωγή και παρακολούθηση όλων των λογιστικών στοιχείων του δημοσίου οργανισμού καθώς και την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

s4

Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και υποβολή φορολογικών δηλώσεων, την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης καθώς και τη δημιουργία και υποβολή αιτήσεων προς τον ΑΣΕΠ.