ΝΕΑ

Trust: Ο ακμάζων θεσμός του αγγλοσαξωνικού χώρου

Το εμπίστευμα ή καταπίστευμα είναι ένας διακανονισμός, ήτοι μία νομική συμφωνία κάτω από την οποία ένα άτομο ή εταιρεία, ο Εμπιστευματοπάροχος, μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία μέσα στο εμπίστευμα και ένα άλλο άτομο ή εταιρεία, ο Εμπιστευματοδόχος, συμφωνεί να κρατά αυτά τα στοιχεία στο όνομά του για το όφελος άλλων ατόμων, των Δικαιούχων, με συγκεκριμένους όρους και με συγκεκριμένες εξουσίες. Οι συγκεκριμένοι όροι και οι ανατεθείσες εξουσίες  περιλαμβάνονται στο έγγραφο του εμπιστεύματος. Ακόμα, τα περιουσιακά στοιχεία του εμπιστεύματος είναι εγγεγραμμένα και ανήκουν νομικά στον Εμπιστευματοδόχο και ο Εμπιστευματοδόχος έχει νομικό καθήκον να κρατά αυτά τα στοιχεία και το εισόδημα που προκύπτει από αυτά για το όφελος των Δικαιούχων.

Επιπροσθέτως, ως προς το θεσμό του trust αξίζει να διευκρινιστούν δύο μεγάλης σπουδαιότητας σημεία. Αφ’ενός, αν και ο Εμπιστευματοδόχος έχει νομικό τίτλο στα περιουσιακά στοιχεία του εμπιστεύματος και ο Δικαιούχος έχει τίτλο συμφέροντος, ακριβώς ο τίτλος συμφέροντος έχει αξία σε σχέση με την ιδιοκτησία περιουσιακών στοιχείων κάτω από μία τέτοια διευθέτηση. Αφετέρου,  ως προς την «έδρα του trust» επισημαίνεται ότι αν και το trust δεν έχει νομική προσωπικότητα, έχει ένα τοπικό κέντρο συμφερόντων, το οποίο καθορίζεται βάσει της επιθυμίας του ιδρυτή. Μάλιστα, αν ο ιδρυτής δεν έχει εκφράσει καμία επιθυμία, συνεκτιμώνται διάφορα κριτήρια όπως ιδίως το κέντρο διαχειρίσεως του trust, ο τόπος διαμονής των trustees, η περιουσιακή κατάσταση του trust, η φύση των επιδιωκόμενων σκοπών και ο τόπος εκτέλεσης των υποχρεώσεων του trust.

Επιπλέον, δεν θα μπορούσε να παραληφθεί ότι τo trust συνιστά θεσμό εφαρμοζόμενο στον αγγλοσαξονικό κυρίως χώρο. Πιο αναλυτικά, κατά το αγγλοσαξωνικό δίκαιο το trust αποτελεί μια νομική συμφωνία, με την οποία η περιουσία που ανήκει σε ένα πρόσωπο, διοικείται προς όφελος ενός άλλου. Στα ελληνικά ο όρος αποδίδεται ως εμπίστευμα, το ελληνικό δίκαιο όμως -όπως και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά ευρωπαϊκά δίκαια- δε γνωρίζει τέτοιο θεσμό. Βέβαια, σταδιακά η αναφερόμενη σε εμπιστεύματα νομολογία αυξάνεται ενώ η υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία δύναται να ανταποκριθεί σε ορισμένες πτυχές του trust. Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στον αγγλοσαξωνικό θεσμό είναι ενδιαφέρον ότι  τα συμβαλλόμενα στο trust μέρη settlor», που δίνει το περιουσιακό στοιχείο προς όφελος ενός άλλου, ο «trustee», που έχει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου και του οποίου η πληρωμή ορίζεται με νόμο, και ο «beneficiary», ο οποίος δέχεται τα οφέλη από το περιουσιακό στοιχείο.

Διευκρινίζεται ότι στις εξωτερικές σχέσεις του με τρίτους, ο trustee εμφανίζεται ως κανονικός φορέας δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, μπορεί να εκχωρήσει ή να αποκτήσει δικαιώματα καθώς και να αναλάβει υποχρεώσεις. Ταυτόχρονα, όμως, είναι δυνατό να ανακύψουν ποικίλα προβλήματα στις εσωτερικές σχέσεις του trustee. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να προκύψουν θέματα σχετικά με το ποιος περιέρχεται στη θέση του trust ή με τον καθορισμό των εξουσιών. Ακόμα, διαφορές μπορούν να δημιουργηθούν και μεταξύ των trustees και των δικαιούχων.

Ακόμα, περνώντας στον χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η πιο κοινή μορφή εμπιστεύματος στην Κύπρο είναι το Διακριτικό Εμπίστευμα, το οποίο δίνει στους Εμπιστευματοδόχους τη διακριτική ευχέρεια να εξασκούν τη δική τους κρίση ως προς τον τρόπο και ποσό με το οποίο οι Δικαιούχοι θα επωφελούνται. Οι Δικαιούχοι μπορούν να ορίζονται είτε κατ’ όνομα είτε κατά συγγενική τάξη προσώπων ή απλώς να αφήνονται στην πλήρη  διακριτική ευχέρεια των Εμπιστευματοδόχων.

Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο θεσμός του trust ανταποκρίνεται στην νομική και οικονομική ενωσιακή πραγματικότητα. Για μία πιο λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση του συγκεκριμένου θεσμού καθώς επίσης και για μία υπεύθυνη και εμπεριστατωμένη καθοδήγηση ως προς την ίδρυση, τη διοίκηση ή το φορολογικό σχεδιασμό ενός trust μη διστάσετε να απευθυνθείτε στην ADVANCED CONSULTANTS A.E. Έμπειρος και εξειδικευμένος σύμβουλός μας θα αναλάβει να διευθετήσει κάθε ζήτημά σας και να σας παράσχει κάθε επιθυμητή εκ μέρους σας συνδρομή προκειμένου να αυξήσετε την αποδοτικότητα και τα οικονομικά πλεονεκτήματα μίας τέτοιου είδους επιχειρηματικής κίνησης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *