Οι Πελάτες μας

Σύμμαχοι στην επιτυχία, οι πελάτες μας βρίσκονται παντού! Παρέχουμε αξιόπιστες λογιστικές και νομικές υπηρεσίες σε εταιρείες, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιώτες και αλλοδαπούς. Το πελατολόγιο της Advanced Consultants A.E. περιλαμβάνει επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά, στους πελάτες μας συγκαταλέγονται:
 • Κατασκευαστικές εταιρείες
 • Φαρμακοβιομηχανίες
 • Φαρμακευτικές εταιρείες και αντιπροσωπείες φαρμακευτικών ειδών
 • Εμπορικά καταστήματα με είδη ένδυσης και υπόδησης
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης και καφέ
 • Επιχειρήσεις με αντικείμενο το εμπόριο ιατροτεχνολογικών ειδών
 • Εκδοτικοί οίκοι
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Εταιρείες πληροφορικής
 • Ξενοδοχεία και τουριστικές εταιρείες
 • Μεσιτικές εταιρείες (Real Estate)
 • Εταιρείες logistics
 • Εταιρείες ζυθοποιίας
 • Νομικά πρόσωπα του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
 • Ιδρύματα
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες: ιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ασφαλιστές, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, μεταφραστές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, αγρότες κ.ά.
 • Φυσικά πρόσωπα