ΝΕΑ

Διανοητική ιδιοκτησία και επιχείρηση: μία υποτιμημένη σχέση

Πριν τη διερεύνηση των βασικών πλεονεκτημάτων της κατοχύρωσης της διανοητικής ιδιοκτησίας αξίζει να κατανοήσετε τι ακριβώς συνεπάγεται η τελευταία. Συγκεκριμένα, η διανοητική ιδιοκτησία είναι μία μορφή άυλης ιδιοκτησίας (intangible property), που αποτελείται από τις δημιουργίες, τις ιδέες και τις έννοιες που αναπτύσσονται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Όσον αφορά στην λογιστική της απεικόνιση, η διανοητική ιδιοκτησία είναι άυλο περιουσιακό στοιχείο (intangible assetμεγάλης αξίας και διεθνούς απήχησης. Για την αξιοποίηση της οικονομικής αξίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, η κατοχύρωσή της ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών αρχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε η ιδιοκτησία και κατ’ επέκταση τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτήν να ανήκουν στο δημιουργό της.

Υφίστανται τέσσερις τύποι διανοητικής ιδιοκτησίας που μπορούν να κατοχυρωθούν σε όλον τον κόσμο. Αυτά είναι τα πνευματικά δικαιώματα, το σήμα, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά μυστικά. Η ανάλυση και εξειδίκευση των ως άνω τύπων δεν εμπίπτουν στο σκοπό του παρόντος άρθρου.

Ήδη προ ολίγων ημερών εγκαινιάστηκε ταμείο επιχορηγήσεων ύψους 20 εκατ. EUR, το οποίο έχει στόχο να βοηθήσει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τους και να αντλήσουν όφελος από αυτά. Οι ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, δεδομένου ότι παρέχουν το 67% της συνολικής απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ.

Παρά το γεγονός ότι μόνο το 9% του συνόλου των ΜΜΕ της ΕΕ είναι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ΜΜΕ που έχουν καταχωρίσει τη διανοητική ιδιοκτησία τους έχουν υψηλότερα εισοδήματα σχεδόν κατά ένα τρίτο ανά εργαζόμενο σε σχέση με τις ΜΜΕ που δεν έχουν προβεί σε σχετική καταχώριση.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις  ΜΜΕ επιχειρήσεις της ΕΕ προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1 500 EUR ανά επιχείρηση. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2021.

Η κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας έχει μεγάλα οικονομικά φορολογικά πλεονεκτήματα για την εκάστοτε επιχείρηση αυξάνοντας τα ίδια κεφάλαιά της και αυξάνοντας την πιστοληπτική της ικανότητα.

Εάν η επιχείρησή σας έχει έδρα στην Κύπρο, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο κατοχύρωσής της,  την πληθώρα πλεονεκτημάτων της διανοητικής σας ιδιοκτησίας και τις αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις.

Επικοινωνήστε με τα εξειδικευμένα στελέχη της ADVANCED CONSULTANTS S.A. για την κατοχύρωση και τη λογιστική απεικόνιση των περιουσιακών σας στοιχείων καθώς και τη συμμετοχή σας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιχορήγησης. Μαζί μπορούμε να δώσουμε την ώθηση που χρειάζεται η επιχείρησή σας για την αύξηση των κερδών και της φήμης της.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *